Hvad er Landdistriktsrådet

Formålet med Landdistriktsrådet er at koordinere landdistriktsudviklingen i Jammerbugt Kommune og skabe helhed og sammenhæng i projekterne.

Landdistriktsrådet er sammensat af 24 lokalerepræsentanter og 5 politikere fra Kommunalbestyrelsen. Formanden for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget er formand for Landdistriktsrådet.

De 24 lokale repræsentanter til landdistriktsrådet vælges i forbindelse med afholdelsen af udviklingsværksteder i de enkelte lokalområder. I tilfælde af at et medlem har forfald eller ikke længere ønsker at være medlem af landdistriktsrådet, er det op til det enkelte lokalområde at udpege en suppleant.

De fire kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen til Landdistriktsrådet med det formål at sikre legitimitet i beslutningsprocessen bl.a. omkring finansiering og gennemførelse af lokale projekter samt sikre overensstemmelse til den øvrige planlægning i kommunen.

Landdistriktsrådets medlemmer skal fungere som talerør mellem "Jammerbugt Kommune" og borgerne i de enkelte lokalsamfund.

Derudover skal Landdistriktsrådet være med til, mellem udviklingsværkstederne, at udvikle Landdistriktspolitikken gennem seminar og lign.

Medlemmerne af Landdistriktsrådet er valgt for fire år ad gangen, for at sikre kontinuiteten.

  • Landdistriktsrådet indstiller evt. projekter til støtte hos Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget.
  • Landdistriktsrådet vælger tre medlemmer til udviklingsforum.
  • Landdistriktsrådet formulerer sin egen forretningsorden.
  • Landdistriktsrådet mødes efter behov.
  • Landdistriktsrådet understøttes med sekretariatsbistand fra Udviklingsafdelingen.

 

Lars Haagensen

Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen
Tlf. direkte: 72 57 74 54
Mobil: 41 91 25 54

lah@jammerbugt.dk

ANDREA KUZEVSKI

Jammerbugt Kommune

Andrea Kuzevski
Tlf. direkte: 72 57 89 87
Mobil: 41 91 28 97

akv@jammerbugt.dk 

Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen - Tlf. 72 57 74 54 - Mobil 41 91 24 54 - lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski - Tlf. 72 57 89 87 - Mobil 41 91 28 97 - akv@jammerbugt.dk