Søg penge til projekter i dit lokalsamfund

Søg penge til projekter i dit lokalsamfund. Ansøgningsrunde til Jammerbugt Kommunes Kultur- og Landdistriktmidler.

 

Hvilke projekter?

Jammerbugt Kommune efterlyser spændende projekter, som kan være med til at gøre vores kommune til et endnu mere attraktivt sted at bo. Projekterne skal være med til at indfri nogle af de visioner og målsætninger, som fremgår af Jammerbugt Kommunes Landdistriktspolitik og Kultur- og Fritidspolitik, for at kunne opnå støtte. Derudover lægger vi vægt på følgende forhold:

Lokalt engagement – er engagementet i projektet bredt forankret i lokalsamfundet /bidrager projektet til at styrke sammenholdet og engagere borgerne lokalt?

Offentlig tilgængelighed - kommer projektet andre end en snæver kreds til gode?

Medfinansiering – bidrager ansøger med finansiering (evt. i form af eget arbejde eller midler fra andre puljer?)

 

Hvem kan søge midlerne?

Alle foreninger, organisationer, sammenslutninger og netværk hjemhørende i Jammerbugt Kommune kan søge støtte.

 

Hvordan søger du?

For at søge skal du bruge dette ansøgningsskema (Word-fil).

Læs nærmere om betingelser for støtte i Retningslinjer for tildeling af støtte til kultur- og landdistriktsaktiviteter (PDF-fil).

Ansøgningen skal være i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes Landdistriktspolitik se fanen "Landdistriktspolitik".

 

Hvornår er ansøgningsfristerne?

Årligt er der tre ansøgningsrunder til de kommunale kultur- og landdistriktsmidler. Med ansøgningsfrist 15. januar, 1. maj og 1. september.

Cirka et par uger før ansøgningsfristen afholdes der et orienteringsmøde om støtte mulighederne. Ansøgere vil få svar på deres ansøgning i løbet af den efterfølgende måned.

 

Hvornår er næste ansøgningsfrist?

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 15. januar 2019. 

Obs. ansøgerne vil få svar på deres ansøgninger efter 14. marts 2019.

Ansøgningen sendes pr. mail til projekttilskud@jammerbugt.dk

 

Informationsmøde

Torsdag den 3. januar 2019 afholdes der informationsmøde om de kommunale kultur- og landdistriktsmidler, på rådhuset i Aabybro, kl. 16:00.

 

Hvor får du mere information?

Har du spørgsmål ring til Lars Haagenen 41 91 24 54 eller skriv lah@jammerbugt.dk

Lars Haagensen

Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen
Tlf. direkte: 72 57 74 54
Mobil: 41 91 25 54

lah@jammerbugt.dk

ANDREA KUZEVSKI

Jammerbugt Kommune

Andrea Kuzevski
Tlf. direkte: 72 57 89 87
Mobil: 41 91 28 97

akv@jammerbugt.dk 

Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen - Tlf. 72 57 74 54 - Mobil 41 91 24 54 - lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski - Tlf. 72 57 89 87 - Mobil 41 91 28 97 - akv@jammerbugt.dk