Årets Ildsjæl 2019 i Jammerbugt Kommune

Frem til den 25. oktober 2019 er der mulighed for at indsende forslag om, hvem der i 2019 bør have titlen som Årets Ildsjæl i Jammerbugt Kommune.

Prisen er blevet uddelt siden 2009. Formålet med præmieringen er at anerkende initiativer til udvikling i lokalsamfundene, der understøtter kommunens landdistriktspolitik og/eller kulturpolitik. I bedømmelsen indgår;

-        Initiativer, der skaber eller medvirker til udvikling af lokalsamfundet

-        Initiativer, der skaber positive og udviklende aktiviteter i lokalsamfundet eller på tværs af flere lokalsamfund.

-        Initiativer, der skaber gode rammer for positive og udviklende aktiviteter i kommunen eller dele heraf.

Præmieringen besluttes af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal.

Du indstiller din kandidat til Årets Ildsjæl, ved at skrive nogle linjer om hvorfor du mener han/hun/de fortjener titlen.

 

Indsend din indstilling senest den 25. oktober 2019 til Landdistriktskonsulent Anne Kristensen på qak@jammerbugt.dk

 

Sidste år vandt Inge Pedersen fra Nørhalne titlen som Årets Ildsjæl. Hun modtog prisen for det mangeårige arbejde for Idrætsforeningen IFN, hendes engagement i IFN’s Kunstvenner - og ikke mindst arbejdet for den store succes ”Nørhalne Viser Kunst”, som har været til stor glæde for både kommunens egne borgere og for besøgende udefra. Forrige år fik Preben Dalgaard fra Ryaa prisen for hans store og engageret indsats for hans lokalområde og ikke mindst hans hjertebarn, Skipper Klements Plads i Ryaa. Anne Nøhr Ringgren fra Trekroner har ligeledes fået tildelt titlen, bl.a. på grund af projektet “Landsby på prøve”. DRØN gruppen, har også tidligere fået prisen for det store arbejde med etablering af et aktivitetsområde i Saltum. De andre år har Hjortdal købmanden, Klim Forsamlingshus og Ida Larsen (kvinden bag skovspillene) fra Skovsgaard fået prisen. Se hele oversigten med tidligere uddelinger i nedenstående.

Tidligere har følgende modtaget prisen:

2018: Inge Pedersen, Nørhalne

2017: Preben Dalgaard, Skipper Klements Plads i Ryaa

2016: Anne Nøhr Ringgren, Trekroner

2015: Karl Korfits, Blokhus

2014: Arbejdsgruppen bag DRØN, Saltum

2013: Bestyrelsen for Hjortdal Købmand 

2012: Ida Larsen, Skovsgaard

2011: Ellen Helvind, Bryggergården Fjerritslev

2010: Christian Larsen, Gård 11 Biersted

2009: Dorte Krog og Niels Agesen, Klim

Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen - Tlf. 72 57 74 54 - Mobil 41 91 24 54 - lah@jammerbugt.dk

Anne Kristensen - Tlf. 72 57 89 87 - Mobil 41 91 28 97 - qak@jammerbugt.dk