Årets Ildsjæl 2021 i Jammerbugt Kommune

Frem til den 7. oktober 2021 er der mulighed for at indsende forslag om, hvem der i 2021 bør have titlen som Årets Ildsjæl i Jammerbugt Kommune.

Prisen er blevet uddelt siden 2009. Formålet med præmieringen er at anerkende initiativer til udvikling i lokalsamfundene, der understøtter kommunens landdistriktspolitik og/eller kulturpolitik. I bedømmelsen indgår;

-        Initiativer, der skaber eller medvirker til udvikling af lokalsamfundet

-        Initiativer, der skaber positive og udviklende aktiviteter i lokalsamfundet eller på tværs af flere lokalsamfund.

-        Initiativer, der skaber gode rammer for positive og udviklende aktiviteter i kommunen eller dele heraf.

Præmieringen besluttes af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal.

Du indstiller din kandidat til Årets Ildsjæl, ved at skrive nogle linjer om hvorfor du mener han/hun/de fortjener titlen.

 

Indsend din indstilling senest den 7. oktober 2021 til Landdistriktskonsulent Andrea Kuzevski på akv@jammerbugt.dk

 

 

 

I 2020 blev Karen-Margrethe Lauridsen fra Øland kåret til Årets Ildsjæl i Jammerbugt Kommune. "Karen-Margrethe belønnes for sine engagerede og initiativrige indsatser for at udvikle sit lokalområde. Karen-Margrethe er fuld af gode initiativer. I de 15 år, hun har boet på Øland, har hun været med til at udvikle byen, taget initiativ til at sætte projekter i gang og ikke mindst, støttet op om igangværende projekter. Blandt andet har hun været med til at starte ”Netværk Øland” op. Det er en paraplyorganisation for alle foreninger og grupper på Øland, som varetager byens overordnede interesser og koordinerer aktiviteter. Ligeledes har hun haft en stor rolle i opstarten af Øland Medborgerhus, og i dag deltager hun i den daglige drift af huset og den fortsatte udvikling og fornyelse af huset. Dertil kommer de mange frivilligtimer, Karen-Margrethe har lagt i udviklingen af sit lokalområde. Hun har gennem flere år været med til at arrangere ”Kunst på Øland”, ligesom hun har været med i bestyrelsen for ”Glarborgen”. Her har hun været primusmotor i at søge penge til projektet. Hun har været med til at starte en ny hjemmeside op, hvor hun udgiver lokalområdets kalender ”Øland-kalenderen” og så har hun i otte år været Ølands repræsentant i Jammerbugt Kommunes Landdistriktsråd".

Året forinden vandt Kurt Mølgaard fra Halvrimmen, som blandt andet har leveret en inspirerende, fremsynet og prisværdig indsats som medstifter af Halvrimmen Netværk ApS, som har været med til at sikre centrale funktioner i Halvrimmen, som børnehave og købmand. I 2018 vandt Inge Pedersen fra Nørhalne titlen som Årets Ildsjæl. Hun modtog prisen for det mangeårige arbejde for Idrætsforeningen IFN, hendes engagement i IFN’s Kunstvenner - og ikke mindst arbejdet for den store succes ”Nørhalne Viser Kunst”, som har været til stor glæde for både kommunens egne borgere og for besøgende udefra. I 2017 fik Preben Dalgaard fra Ryaa prisen for hans store og engageret indsats for hans lokalområde og ikke mindst hans hjertebarn, Skipper Klements Plads i Ryaa. Anne Nøhr Ringgren fra Trekroner har ligeledes fået tildelt titlen, bl.a. på grund af projektet “Landsby på prøve”. DRØN gruppen, har også tidligere fået prisen for det store arbejde med etablering af et aktivitetsområde i Saltum. De andre år har Hjortdal købmanden, Klim Forsamlingshus og Ida Larsen (kvinden bag skovspillene) fra Skovsgaard fået prisen. Se hele oversigten med tidligere uddelinger i nedenstående.

Tidligere har følgende modtaget prisen:

2020: Karen-Margrethe Lauridsen, Øland

2019: Kurt Mølgaard, Halvrimmen

2018: Inge Pedersen, Nørhalne

2017: Preben Dalgaard, Skipper Klements Plads i Ryaa

2016: Anne Nøhr Ringgren, Trekroner

2015: Karl Korfits, Blokhus

2014: Arbejdsgruppen bag DRØN, Saltum

2013: Bestyrelsen for Hjortdal Købmand

2012: Ida Larsen, Skovsgaard

2011: Ellen Helvind, Bryggergården Fjerritslev

2010: Christian Larsen, Gård 11 Biersted

2009: Dorte Krog og Niels Agesen, Klim

       

Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen - Tlf. 72 57 74 54 - Mobil 41 91 24 54 - lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski - Mobil 41 91 28 97 - akv@jammerbugt.dk