Én indgang til kommunen

Landdistriktskontorets konsulenter, Lars Haagensen og Andrea Kuzevski, fungerer som kommunens ene indgang til projektet "Liv i by, skole og lokalsamfund", så hvis du ikke umiddelbart ved, hvem du skal tale med, så kontakt en af dem , som sørger for, du får fat i den rigtige.

 

For at styrke konceptet med "en indgang" bedes man bruge nedenstående mail til henvendelser som vedrører liv i by og skole, da denne mail i fællesskab bliver administreret af landdistriktskontorets konsulenter.

En indgang til henvendelser vedr. Liv i by og skole projektet: 

 

Livibyogskole@jammerbugt.dk 

 

 

 

Lars Haagensen

Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen
Tlf. direkte: 72 57 74 54
Mobil: 41 91 25 54

lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski

Jammerbugt Kommune

Andrea Kuzevski
Mobil: 41 91 28 97

akv@jammerbugt.dk 

Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen - Tlf. 72 57 74 54 - Mobil 41 91 24 54 - lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski - Mobil 41 91 28 97 - akv@jammerbugt.dk