Liv i by, skole og lokalsamfund

Jammerbugt Kommune har taget initiativ til et tiltag, hvor man ønsker at sætte fokus på koblingen mellem udvikling af kommunens lokalområder og skoleudviklingen.

Under sloganet ”Hellere udvikle end afvikle” ønsker vi en stærkere koordinering mellem de mange initiativer, der bliver taget i landdistrikterne, sådan at skoler og lokalområder begge får gavn af tiltagene. Skolen kan kun eksistere, hvis det er attraktivt at bo i byen og en attraktiv by er afhængig af et godt foreningsliv, et spændende bybillede, attraktive byggegrunde og en velfungerende skole med et fagligt højt niveau. Jammerbugt Kommune vil derfor sikre, at landdistrikts- og skoleudvikling i langt højere grad bliver koordineret og tænkt ind i en sammenhæng.

Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen - Tlf. 72 57 74 54 - Mobil 41 91 24 54 - lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski - Mobil 41 91 28 97 - akv@jammerbugt.dk