Baggrund

Med vedtagelsen af strategien for Kultur, Fritid og Landdistrikter ”Ildsjæle gør forskellen” har Jammerbugt Kommune lagt et mere strategisk fokus på udvikling af Jammerbugt Kommunes lokalområder end tidligere.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2007 Jammerbugt Kommunes første Landdistriktspolitik, som senere blev revideret med Landdistriktspolitik 2,0. Med ”Ildsjæle gør forskellen” har kommunalbestyrelsen sat en markant dagsorden om, i forpligtende partnerskaber mellem lokalsamfund og kommunalbestyrelsen, at arbejde for at bevare alle lokalsamfund i Jammerbugt Kommune som gode steder at bo, vokse op, virke og besøge.

Det er et partnerskab både borgere og politikere har taget alvorligt. I den forgangne periode er der gennemført rigtig mange projekter, som alle har bidraget til at opfylde visionen og målene for landdistriktspolitikken. Projekterne er gennemført af utrættelige ildsjæle med økonomisk støtte fra de kommunale kultur- og landdistriktsmidler og i samarbejde med Jammerbugt Kommune, med respekt for lokalsamfundene og forståelsen for  netop deres behov og unikke karakter.

Med ”Ildsjæle gør forskellen” er vi klar til at arbejde med landdistriktsudvikling på en ny måde i Jammerbugt Kommune. Strategien skal styrke indsatsen ved at gøre den endnu mere handlingsorienteret og målbar, så vi når de mål, vi opstiller i strategien.

Strategien ”Ildsjæle gør forskellen” opstiller en vision og mål, som tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes Planstrategi. Som rettesnor er der formuleret en række strategiske spor, som skal udmøntes i handling.

Handlingerne realiseres gennem opbakning til ildsjæle via de metoder, der er præsenteret i ”Ildsjælenes værktøjskasse” og via lokale udviklingsplaner for de enkelte lokalsamfund, i strategien kaldet ”LUP”. Udviklingsplanerne skal bestå af visioner, mål og handlinger for lokalsamfundene og implementeres gennem en tværgående indsats mellem Jammerbugt Kommunes forvaltninger.

Strategiens forudsætning er, at der er samskabelse mellem lokalsamfund, kommune og evt. med inddragelse af eksterne partnere. Og netop derfor vil vi med strategien styrke samarbejdet mellem lokalsamfund og kommune gennem Landdistriktsrådet og organiseringen i lokalsamfundene.

Vi glæder os til samarbejdet!

Helle Bak Andreasen
Formand

Lars Haagensen

Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen
Tlf. direkte: 72 57 74 54
Mobil: 41 91 25 54

lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski

Jammerbugt Kommune

Andrea Kuzevski
Mobil: 41 91 28 97

akv@jammerbugt.dk 

Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen - Tlf. 72 57 74 54 - Mobil 41 91 24 54 - lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski - Mobil 41 91 28 97 - akv@jammerbugt.dk