Årets Ildsjæl 2018 i Jammerbugt Kommune er Inge Pedersen fra Nørhalne

Inge Pedersen fra Nørhalne modtager Årets Ildsjæl 2018. Det gør hun for sin store og engagerede indsats med at udvikle byen samt arbejdet i forskellige foreninger og sammenslutninger.

Formand for Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalg, Helle Bak Andreasen, har torsdag eftermiddag overrakt Årets Ildsjælepris til Inge Pedersen fra Nørhalne. Det foregik ved en lille festligholdelse i Nørhalne Hallen, som i al hemmelighed var arrangeret for at overraske modtageren af prisen.

Inges mangeårige arbejde for Idrætsforeningen IFN, hendes engagement i IFN’s Kunstvenner - og ikke mindst den store succes ”Nørhalne Viser Kunst” har været til stor glæde for både kommunens egne borgere og for besøgende udefra.

I begrundelsen for, hvorfor valget af Årets Ildsjæl 2018 netop faldt på Inge, sagde Helle Bak Andreasen blandt andet:

”Et særligt opmærksomhedspunkt for Inge er at skabe de bedste rammer for byens borgere og særligt unge familier. Det ses i allerhøjeste grad i hendes arbejde i Nørhalne Samarbejdet og Landdistriktsrådet, hvor Inge inddrager lokalområdets borgere på fornemmeste vis, og hvor ingen projekter eller ideer er for store for lokalsamfundet Nørhalne”.

Inges arbejde for kunst og kultur ses også i hendes engagement i Kulturelt Samvirke, hvor hun har et særligt blik for kulturen i kommunen generelt, og hvordan den kan være til gavn for alle borgere i kommunen.

Det er Jammerbugt Kommunes Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalg, der udpeger årets ildsjæl efter indstillinger af kandidater fra offentligheden. Prisen uddeles hvert år i november.

 

Årets ildsjæl 2018 årets ildsjæl 

 

Ildsjæleprisen er uddelt siden 2009 og de tidligere modtagere er:

2017: Preben Dalgaard, Skipper Klements Plads i Ryaa

2016: Anne Nøhr Ringgren, Trekroner

2015: Karl Korfits, Blokhus

2014: Arbejdsgruppen bag DRØN, Saltum

2013: Bestyrelsen for Hjortdal Købmand

2012: Ida Larsen, Skovsgaard

2011: Ellen Helvind, Bryggergården Fjerritslev

2010: Christian Larsen, Gård 11 Biersted

2009: Dorte Krog og Niels Agesen, Klim

 

Formålet med præmieringen er at anerkende initiativer til udvikling i lokalsamfundene, der understøtter kommunens landdistriktspolitik og/eller kulturpolitik.

I bedømmelsen indgår:

- Initiativer, der skaber eller medvirker til udvikling af lokalsamfundet.

- Initiativer, der skaber positive og udviklende aktiviteter i lokalsamfundet eller på tværs af flere lokalsamfund.

- Initiativer, der skaber gode rammer for positive og udviklende aktiviteter i kommunen eller dele heraf.

Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen - Tlf. 72 57 74 54 - Mobil 41 91 24 54 - lah@jammerbugt.dk

Anne Kristensen - Tlf. 72 57 89 87 - Mobil 41 91 28 97 - qak@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski (BARSEL) - Tlf. 72 57 89 87 - Mobil 41 91 28 97 - akv@jammerbugt.dk