Årets Ildsjæl 2019 i Jammerbugt Kommune er Kurt Mølgaard, HalvrimmenKurt Mølgaard fra Halvrimmen er valgt som Årets ildsjæl 2019 for sit gennem mange år utrættelige arbejde og engagement for at skabe rammer for det gode liv i Halvrimmen. Kurt har blik for at skabe udvikling og herigennem bevare de nære funktioner i Halvrimmen. 

Fredag den 15. november 2019 overrakte formanden for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, Helle Bak Andreasen, prisen som Årets Ildsjæl 2019 til Kurt Mølgaard. Hædringen fandt sted i ØAH-Hallen i Halvrimmen, hvor lokale venner og bekendte var mødt op for at overraske og hylde Kurt for sin mangeårige dedikation til deres lokalsamfund. Som altid var festlighederne hemmeligholdt for Årets Ildsjæl, der blev fejret med lidt godt til ganen og flotte ord med på vejen.  

Kurt har leveret en inspirerende, fremsynet og prisværdig indsats som medstifter af Halvrimmen Netværk ApS, som har været med til at sikre centrale funktioner i Halvrimmen. 10 år før forskerne på danske universiteter begyndte at skrive om, at lokalsamfund skal organisere sig og gennemføre erhvervsprojekter, var Kurt med til at stifte Halvrimmen Netværk ApS. Et netværk, som gennem et kæmpe arbejde med at rejse kapital til at erhverve og renovere den lukkede købmand, var med sikre at der stadig er en velfungerende købmand i Halvrimmen. Kurt har i samme netværk arbejdet for, at der blev etableret en børnehave, drevet af lokalsamfundet i Halvrimmen.

Kurt tiltrådte som halinspektør i ØAH-Hallen for mere end 30 år siden, og Halvrimmen har siden da haft stor glæde af Kurts vedvarende engagement, blandt andet også i ØAH-Hallens bestyrelse. Kurts vedvarende engagement skinner også igennem i hans virke i Øland-Halvrimmen I.K. Kurt har desuden bidraget med stærke rammer for Halvrimmens sociale liv i kraft af sit arbejde med forsamlingshuset, som er velfungerende i dag – blandt andet takket være Kurt. Også Genbrugsbanken, der danner rammen om integration af nye borgere i Halvrimmen, har Kurt stor andel i.

”Man kan konstatere, at Kurt Mølgaard har og har haft stor betydning for Halvrimmen, som et velfungerende lokalsamfund den dag i dag,” udtaler Helle Bak Andreasen, der ved dagens hædring holdt tale for Årets Ildsjæl med uddybende ord om den store forskel, han gør for sit lokalsamfund.  

Det er Jammerbugt Kommunes Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalg, der udpeger årets ildsjæl efter indstillinger af kandidater fra offentligheden. Prisen uddeles hvert år i november.

Årets ildsjæl 2018

Ildsjæleprisen er uddelt siden 2009 og de tidligere modtagere er:

2019: Kurt Mølgaard, Halvrimmen

2018: Inge Pedersen, Nørhalne

2017: Preben Dalgaard, Skipper Klements Plads i Ryaa

2016: Anne Nøhr Ringgren, Trekroner

2015: Karl Korfits, Blokhus

2014: Arbejdsgruppen bag DRØN, Saltum

2013: Bestyrelsen for Hjortdal Købmand

2012: Ida Larsen, Skovsgaard

2011: Ellen Helvind, Bryggergården Fjerritslev

2010: Christian Larsen, Gård 11 Biersted

2009: Dorte Krog og Niels Agesen, Klim

 

Formålet med præmieringen er at anerkende initiativer til udvikling i lokalsamfundene, der understøtter kommunens landdistriktspolitik og/eller kulturpolitik.

I bedømmelsen indgår:

- Initiativer, der skaber eller medvirker til udvikling af lokalsamfundet.

- Initiativer, der skaber positive og udviklende aktiviteter i lokalsamfundet eller på tværs af flere lokalsamfund.

- Initiativer, der skaber gode rammer for positive og udviklende aktiviteter i kommunen eller dele heraf.

Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen - Tlf. 72 57 74 54 - Mobil 41 91 24 54 - lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski - Mobil 41 91 28 97 - akv@jammerbugt.dk