Årets Ildsjæl 2020 er Karen-Margrethe Lauridsen fra Øland

Karen-Margrethe Lauridsen fra Øland er kåret til Årets Ildsjæl 2020 i Jammerbugt Kommune. Hun belønnes for sine engagerede og initiativrige indsatser for at udvikle sit lokalområde.

Mandag eftermiddag overrakte formanden for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, Helle Bak Andreasen, prisen som Årets Ildsjæl 2020 til Karen-Margrethe Lauridsen. Hædringen fandt sted i Øland Medborgerhus med en udvalgt deltagerskare for at overholde Corona-restriktionerne. Festlighederne var hemmeligholdt for Årets Ildsjæl, som derfor blev glædeligt overrasket.

Karen-Margrethe er fuld af gode initiativer. I de 15 år, hun har boet på Øland, har hun været med til at udvikle byen, taget initiativ til at sætte projekter i gang og ikke mindst, støttet op om igangværende projekter. Blandt andet har hun været med til at starte ”Netværk Øland” op. Det er en paraplyorganisation for alle foreninger og grupper på Øland, som varetager byens overordnede interesser og koordinerer aktiviteter. Ligeledes har hun haft en stor rolle i opstarten af Øland Medborgerhus, og i dag deltager hun i den daglige drift af huset og den fortsatte udvikling og fornyelse af huset.

Dertil kommer de mange frivilligtimer, Karen-Margrethe har lagt i udviklingen af sit lokalområde. Hun har gennem flere år været med til at arrangere ”Kunst på Øland”, ligesom hun har været med i bestyrelsen for ”Glarborgen”. Her har hun været primusmotor i at søge penge til projektet. Hun har været med til at starte en ny hjemmeside op, hvor hun udgiver lokalområdets kalender ”Øland-kalenderen” og så har hun i otte år været Ølands repræsentant i Jammerbugt Kommunes Landdistriktsråd.

I forbindelse med overrækkelsen af prisen, fik Karen-Margrethe også mange rosende ord med på vejen fra formanden for Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalg, Helle Bak Andreasen:

”Øland er heldige, fordi de har en så engageret og initiativrig ildsjæl som dig. En ildsjæl som inspirerer og har styr på de ting, du involverer dig i. Samtidig øser du ud af din viden og erfaring, og det kommer hele lokalområdet til gode”, sagde formanden om den store forskel Karen-Margrethe har gjort og gør for sit lokalsamfund.

Det er Jammerbugt Kommunes Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalg, der udpeger årets ildsjæl efter indstillinger af kandidater fra offentligheden. Prisen uddeles hvert år i november, grundet Corona restriktioner blev det i år til december.

Ildsjæleprisen er uddelt siden 2009 og de tidligere modtagere er:

2020: Karen-Margrethe Lauridsen, Øland

2019: Kurt Mølgaard, Halvrimmen

2018: Inge Pedersen, Nørhalne

2017: Preben Dalgaard, Skipper Klements Plads i Ryaa

2016: Anne Nøhr Ringgren, Trekroner

2015: Karl Korfits, Blokhus

2014: Arbejdsgruppen bag DRØN, Saltum

2013: Bestyrelsen for Hjortdal Købmand

2012: Ida Larsen, Skovsgaard

2011: Ellen Helvind, Bryggergården Fjerritslev

2010: Christian Larsen, Gård 11 Biersted

2009: Dorte Krog og Niels Agesen, Klim

Formålet med præmieringen er at anerkende initiativer til udvikling i lokalsamfundene, der understøtter kommunens landdistriktspolitik og/eller kulturpolitik. I bedømmelsen indgår: ”Initiativer, der skaber eller medvirker til udvikling af lokalsamfundet. Initiativer, der skaber positive og udviklende aktiviteter i lokalsamfundet eller på tværs af flere lokalsamfund. Initiativer, der skaber gode rammer for positive og udviklende aktiviteter i kommunen eller dele heraf”.

For yderligere informationer, kontakt:
Landdistriktskonsulent, Andrea Kuzevski på tlf.: 4191 2897
Formand for Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget, Helle Bak Andreasen tlf.: 4191 1505

Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen - Tlf. 72 57 74 54 - Mobil 41 91 24 54 - lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski - Mobil 41 91 28 97 - akv@jammerbugt.dk