Ny strategi for Kultur-, Fritid- og Landdistrikterne i Jammerbugt Kommune: "Ildsjæle gør forskellen"

Ildsjæle er en uundværlig samfundsmæssig ressource. Det ved vi i Jammerbugt Kommune efter 10 års arbejde med landdistriktspolitik og landdistriktsudvikling, hvor ildsjælene har gjort en kæmpe indsats for skabe fremgang og udvikling i lokalsamfundene.

I strategien ”Ildsjæle gør forskellen” spiller ildsjæle en helt afgørende rolle – faktisk er strategien til for alle ildsjælene i Jammerbugt Kommune.

Strategien sondrer ikke mellem, om ildsjælene arbejder med landdistriktsudvikling, kultur, fritid eller noget helt fjerde. Den har fokus på at møde ildsjælene, hvor de er og understøtte deres muligheder for at skabe udvikling i lokalområderne. Det er med andre ord ambitionen at understøtte ildsjælene, så de:
Er engagerede og aktive
Føler lokal stolthed
Oplever, at deres arbejde bakkes op af politikere og forvaltning.
Denne strategis mål og indsatser skal afspejle ildsjælenes centrale rolle. Det betyder, at kommunen har en vigtig opgave i forhold til at skabe sammenhæng mellem henholdsvis de kommunale visioner og handleplaner og lokalsamfundenes ønsker til udvikling.

Læs strategien her: ”Ildsjæle gør forskellen” 

 

Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen - Tlf. 72 57 74 54 - Mobil 41 91 24 54 - lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski - Mobil 41 91 28 97 - akv@jammerbugt.dk