Eventmidler 2019

Jammerbugt Kommune har som et udviklingstiltag afsat 100.000 kr. til at støtte op om eventformål.

Hvem kan søge midlerne?

Alle foreninger, organisationer, sammenslutninger og netværk hjemhørende i Jammerbugt Kommune kan søge støtte.

Hvilke Events?

Du kan ansøge om at få del i pengene til din event. I vores vurdering af din ansøgning vil vi tage højde for følgende:

ET KOMMERCIELT PERSPEKTIV - Det vil sige event som direkte eller indirekte kan give et økonomisk eller beskæftigelsesmæssigt afkast for vores virksomheder.

EN MEDFINANSIERING - Det vil sige events, som kan tiltrække andre eksterne midler eller som ansøger også selv har afsat midler til.

ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV - Det vil sige støtte til at videreudvikle en eksisterende event, så den bliver større og eller mere kommercielt orienteret.

ET RISIKOELEMENT - Det vil sige støtte til at afløfte den risiko, som løbes ved at afholde en event - støtten her kan typisk gives i form af en underskudgaranti. 

Hvordan søger du?

For at søge skal du bruge dette ansøgningsskema (Word-fil).

Hvornår er næste ansøgningsfrist?

Ansøgning skal mailes til: event@jammerbugt.dk senest d. 15. januar 2019.

Ansøgningerne behandles på Økonomiudvalgsmøde d. 13. februar 2019.

Informationsmøde

Der afholdes informationsmøde torsdag d. 3. januar 2018, kl. 16.00 på rådhuset, Toftevej 43, 9440 Aabybro, hvor eventuelle spørgsmål kan afklares.

Yderligere information 

Har du spørgsmål kan du kontakte Martin Storgaard på tlf. 4191 1985 eller mrs@jammerbugt.dk

Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen - Tlf. 72 57 74 54 - Mobil 41 91 24 54 - lah@jammerbugt.dk

Anne Kristensen - Tlf. 72 57 89 87 - Mobil 41 91 28 97 - qak@jammerbugt.dk