Udkast af de lokale udviklingsplaner (LUP's) er nu udarbejdet.

Tilbagemeldinger med forslag til tilføjelser/ændringer bedes senest 15. januar 2018 blive sendt til de relevante lokale landdistriktrådsrepræsentanter.

På LUP-møderne i efteråret 2017 blev det nævnt, at der i LUP’erne ville blive tilføjet kommentarer omkring planforhold i forhold til handlingerne. Men grundet mange af handlingerne forsat er på idé-stadie og derfor ukonkretiseret, er det vores vurdering, at det ikke giver mening endnu. I stedet opfordrer vi til at, man i forbindelse med arbejdet på handlingerne tager kontakt til sin 'ene indgang', som vil sørge for svar på spørgsmål.

Tilbagemeldinger med forslag til tilføjelser/ændringer bedes senest 15. januar 2018 blive sendt til de relevante lokale landdistriktrådsrepræsentanter som indsender en samlet tilbagemelding til forvaltningen inden de endelige udgaver bliver udarbejdet.
NB! Layoutet er fastsat, ud fra en betragtning om at det skal være let læseligt og ikke for tungt. Hvorfor tilføjelser skal være inden for rammerne.

Du finder de lokale udviklingsplaner (LUP'er) HER.

Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen - Tlf. 72 57 74 54 - Mobil 41 91 24 54 - lah@jammerbugt.dk

Anne Kristensen - Tlf. 72 57 89 87 - Mobil 41 91 28 97 - qak@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski (BARSEL) - Tlf. 72 57 89 87 - Mobil 41 91 28 97 - akv@jammerbugt.dk