Sådan arbejder vi – en metode

I visionen for planstrategien ”Vi går efter forskellen” slås det fast, at: ”Jammerbugt myldrer af mennesker og virksomheder, der gør en forskel. Mangfoldigheden blomstrer og skaber dynamik, tryghed og frihed til et rigt og sundt liv. Jammerbugt Kommune baner hellere end gerne vejen for nye aktiviteter i alle dele af kommunen. På forskellig måde”

 

Dette er også udgangspunktet for Ildsjæle gør forskellen. Derfor lægges der op til, at der udarbejdes lokale udviklingsplaner (LUP) for de enkelte lokalsamfund. LUP’en udarbejdes i et samarbejde mellem lokalsamfund og Jammerbugt Kommune, hvor udgangspunktet er de enkelte lokalsamfunds unikke muligheder for udvikling og lokale ønsker til udvikling. Samtidig vil der være fokus på de muligheder, der er for at samarbejde med andre lokalsamfund med henblik på at udveksle ideer eller inddrage eksterne samarbejdspartnere.

LUP’en er en strategisk plan for udvikling af de enkelte lokalsamfund, der skal sætte retningen for det enkelte lokalsamfund. Derfor er det afgørende, at flest mulige foreninger og borgere involveres i udarbejdelsen og implementeringen af LUP’en, så der skabes et stærkt lokalt ejerskab.

For at LUP’en bliver en succes, er det afgørende, at de forskellige kommunale forvaltninger spiller ind med deres kompetencer i forhold til arbejdet med udviklingsplanernes formulerede handlinger.

De gode intentioner i LUP’en skal realiseres i partnerskaber mellem lokalsamfund og kommune og evt. andre ressourcer og aktører. Princippet er som udgangspunkt ”hjælp til selvhjælp”. Derfor er Jammerbugt Kommune og lokalsamfundene nødt til, at prioritere at der arbejdes med de indsatser, som rummer det største potentiale – og netop her er det lokale engagement altafgørende. Det betyder, at Jammerbugt Kommune med afsæt i denne strategi vil fokusere sine ressourcer, hvor der er et stærkt lokalt engagement.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget vil hvert år gøre status på landdistriktsindsatsen og udpege retningen for indsatsen det kommende år. Opgaven bliver at finde balancen mellem de langsigtede satsninger, som vi skal arbejde tålmodigt og vedholdende med og de tiltag, der forventes at have effekt her og nu.

Lars Haagensen

Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen
Tlf. direkte: 72 57 74 54
Mobil: 41 91 25 54

lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski

Jammerbugt Kommune

Andrea Kuzevski
Mobil: 41 91 28 97

akv@jammerbugt.dk 

Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen - Tlf. 72 57 74 54 - Mobil 41 91 24 54 - lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski - Mobil 41 91 28 97 - akv@jammerbugt.dk