Vision og målVision

Jammerbugt Kommunes planstrategi har visionen ”Vi går efter forskellen”, som udpeger 4 temaer:

 • Mere i gang flere i gang
 • Dit gode liv
 • Vi gør det på Jammerbugtsk
 • Sådan er vi bæredygtige

Med baggrund i de 4 temaer har Kommunalbestyrelsen formuleret 5 tværgående områder, som konkretiserer og sætter handling på det, Jammerbugt Kommune skal have succes med:

 • Attraktiv bosætningskommune - flere indbyggere og et godt sted at bo
 • Mere  gang i erhverv og turisme - flere job og kvalificeret arbejdskraft
 • Flere unge får uddannelse
 • Forbedring af rammevilkår
 • Dit gode liv - sundhed og velfærd og det at mestre
  eget liv

Dette er grundlaget for selve strategien og den indsats, der de kommende år skal arbejdes med for at sikre, at det er attraktivt at bo og leve i Jammerbugt Kommunes lokalsamfund og, at der samtidig er gode forudsætninger for at skabe udvikling, drive erhverv og turisme med afsæt i lokalsamfundenes stedbundne ressourcer og muligheder.

Strategiens resultater opnås i et tæt og handlingsorienteret samarbejde mellem lokalsamfund, foreninger, ildsjæle, virksomheder og Jammerbugt Kommune.

Mål

Strategien skal bidrage til, at:

 • Vi skaber grobund for lokalt engagement og stolthed for det enkelte lokalområde.
 • Vi skaber lokaludvikling og gennemfører projekter med afsæt i lokale ønsker og behov.
 • Vi arbejder med lokalsamfundenes fysiske fremtoning.
 • Vi bliver flere borgere i Jammerbugt Kommune, bl.a. gennem en lokalt funderet bosætningsindsats.
 • Vi udnytter mulighederne for at skabe erhvervsudvikling og jobs med afsæt i sted-bundne ressourcer, fx inden for fødevarer.
 • Vi er foregangskommunen, der skaber stærke lokale samarbejder på tværs af lokalsamfund, foreninger, virksomheder og kommune.
 • Vi er ”top of mind” i forhold til aktiviteter og oplevelser i naturen.
 • Vi vil i forbindelse med udvikling af lokalsamfund, erhvervsudvikling, bosætning etc. i videst muligt omfang indtænke udbygningen af den digitale infrastruktur og tage de teknologiske muligheder i anvendelse.

Lars Haagensen

Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen
Tlf. direkte: 72 57 74 54
Mobil: 41 91 25 54

lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski

Jammerbugt Kommune

Andrea Kuzevski
Mobil: 41 91 28 97

akv@jammerbugt.dk 

Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen - Tlf. 72 57 74 54 - Mobil 41 91 24 54 - lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski - Mobil 41 91 28 97 - akv@jammerbugt.dk