Hvad og hvem kan støttes

Der er følgende retningslinjer inden for, hvilke projekter, foreninger, grupper mm. Jammerbugt Kommune støtter:

Hvad kan støttes:

Som udgangspunkt støtter Jammerbugt Kommune projekter, der sigter mod at realisere de visioner og målsætninger, der fremgår af Jammerbugt Kommunes landdistriktspolitik, og som vil bidrage til at skabe attraktive levevilkår i Jammerbugt Kommune.

Hvem kan søge støtte:
Foreninger, organisationer, sammenslutninger og netværk, der er hjemhørende i Jammerbugt Kommune, kan søge støtte.

Hvad kan ikke støttes:

- Enkeltvirksomheder.

- Privatpersoner og private projekter.

- Til tekniskbistand (konsulenter).

- Til rejser, herunder studieophold.

- Til driftsopgaver.

- Til projekter der forudsættes at være i uoverensstemmelse med de øvrige politiske udvalg.

- Til projekter der går imod beslutninger truffet af andre politiske udvalg.

Aktiver der er indkøbt med støtte fra Jammerbugt Kommunes landdistriktsmidler må som udgangspunkt ikke sælges, hvis de sælges skal det til projektet støttede beløb betale tilbage til Jammerbugt Kommune.

 

Kontakt

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 77 77
raadhus@jammerbugt.dk

Afdelingsleder, Kultur, Fritid og Landdistrikt
Søren Ørgaard
Tlf.: 41 91 20 09
nmi@jammerbugt.dk

Landdistriktskonsulent
Lars Haagensen
Tlf.: 41 91 24 54
lah@jammerbugt.dk

Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen - Tlf. 72 57 74 54 - Mobil 41 91 24 54 - lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski - Mobil 41 91 28 97 - akv@jammerbugt.dk