Støttede projekter

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune har bevilget støtte til følgende projekter i 2017-2021:

2017  
Trekroner Dejligst  kr. 20.000
Bogen "De gav liv til Blokhus" - revidret udgave  kr. 25.000
Musik i Han Herred 2017  kr. 10.000
Vendsyssel Festival 2017  kr. 10.000
Klublokale Øland Golfklub  kr. 50.000
Video om outdoorlivet i Saltum  kr. 17.000
Bålhytte med shelter til FDF Klim-Thorup-Vust  kr. 50.000
Gummibåd "Rib" til Gjøl Havn  kr. 26.000
XTERRA i Slettestrand  kr. 50.000
Havetraktor til Oasen  kr. 15.000
Naturlegeplads i Den Grønne Kile i Biersted  kr. 50.000
Skovsgaard spiser sammen  kr. 10.000
Dræn petanquebane, Vedsted  kr. 10.000
Sommerkunstskole  kr. 36.000
   
Spil Dansk 2017  kr. 10.000
Forfatterpris  kr. 10.000
Danmark Dejligst, Hune  kr. 20.000
Skovspil 2017  kr. 10.000
Kammermusik i Tinghuset  kr. 5.000
Bogfestival 2017 i Ingstrup  kr. 5.000
Legeplads i Pandrup anlæg  kr. 50.000
Istandsættelse af lokale til malergruppen Silikone  kr. 10.000
Ø.H.H. Egnssamling "Ny maskinudstillingshal"  kr. 50.000
Udbedring af Skipper Klements naturlegeplads  kr. 20.000
   
Street-område ved Biersted Skaterpark  kr. 25.000
Lukket trailer til partytelte  kr. 5.000
Udskiftning af nedslidt gyngestativ legeplads gl. Brovst  kr. 5.000
Nyt faldunderlag på Gøttrup legeplads  kr. 20.000
Bog: Rutebåden Gøl - Et fjordeventyr genskabes  kr. 10.000
Kunst i kirken 2018  kr. 5.000
Før-grand-prix-fest for socialt udsatte  kr. 15.000
Novemberkunst 2017  kr. 5.000
Gavlmaleri i Nørhalne  kr. 25.000
   
2018  
Ud i naturen med Fodslaw Jammerbugt kr. 5.000
Projekt etablering af legeplads for mindre børn i Kaas Lystanlæg kr. 25.000
Musik i Han Herred 2018 kr. 10.000
Småbørnslegeplads i Saltum kr. 25.000
Shelters ved Jægrum Søpark kr. 40.000
Støtte til Vendsyssel Festival kr. 10.000
Arentsminde Lokalhistoriske Arkiv - Good old days kr. 10.000
Forbedre café faciliteter i Natur- og Kulturcafeen op Gjøl Havn kr. 10.000
Afslutning af byggeprojekt ”Bogbrugsen kr. 60.000
Global Garden Party kr. 10.000
Redskaber og materialer til Papir-atelieret i Center for Papirkunst kr. 19.700
Golf for ALLE kr. 12.000
Hestevæddeløb Pandrup kr. 25.000
Hytte i Aabyskoven kr. 65.311
   
Vedligehold, ændring og udvidelse af MTB sporet Gatewayen Hune/Blokhus kr. 9.850
Øster Han Herreds Egnssamling Maskinhal  kr. 200.000
Outdoor-festival ved Nols sø i Saltum kr. 10.000
Drænprojekt på Jammerbugtens Golfklubs baneanlæg kr. 25.000
VesterhavsRock 2018 - underskudsgaranti kr. 150.000
Skovspil 2018 kr. 10.000
Certificering af Vandreruten Tranum-Fosdal kr. 30.000
Reetablering af terrasse og ophalerbro v/ Åen på pladsen ved Birkelse Oplevelsescenter  kr. 62.933
   
Bord/bænkesæt til stier på Øland og Bratbjerg kr. 10.000
Opstart af Aabybro Viseklub kr. 10.000
Legehus kombineret med ny sandkasse  kr. 10.000
Etablering/dræning af ny træningsplads kr. 40.000
Renovering af Bonderup Forsamlingshus kr. 300.000
Nye lokaler, renovering og inventar kr. 20.000
Tilskud til strømforbrug til skøjtebane i Blokhus kr. 75.000
Tilbygning af 16m depotrum til Skipperhuset kr. 50.000
Manstrup Gadekær kr. 95.000
Permanent placering af skøjtebane ved Nols  kr. 30.000
   
2019  
Inventar til Bjælkebo kr. 23.000
Galleriskinner på Bratskov kr. 22.200
Formidling af lokalhistorien for Biersted Sogn kr. 19.225
Vendsyssel Festival 2019 kr. 10.000
0-100 år i Jammerbugt kr. 19.000
Teaterforestilling ved Jægerum Søpark kr. 20.000
Opbevaring og registreringshjælpemidler til Lokalhistorisk Forening for Vedsted og Omegn kr. 15.381
Musik i Han Herred 2019 kr. 15.000
Tilslutning af el, vand og kloak samt flytning af hus kr. 130.000
Udbygning af eksisterende overdækning ved klubhus kr. 40.000
Renovering af Gjøl Sejlklubs terrasse kr. 50.000
Udskiftning af nedslidt karrusel og gynge kr. 27.825
Renovering af Dybdalsvej 24 i Tranum kr. 25.976
Arentsminde Station kr. 162.500
Saltum Festdage kr. 20.000
Dyssestien, vandresti til Jættestuen i Tranum Aktieplantage kr. 28.000
Global Garden Party kr. 10.000
Udstilling Paper Dialogues kr. 60.000
   
Fugle- og Hobbyudstilling kr. 30.000
Haverslev Forsamlingshus - tilskud til skur kr. 25.000
Stand-Upshow med Anders Matthesen (underskudsgaranti) kr. 50.000
Digisalisering Ø.H.H. Egnssamling kr. 22.000
Samlingssted i Moseby kr. 55.000
Tilkobling af toiletvogn - Gjøl kr. 22.000
Nyt tag - Sk. Klements Plads kr. 30.000
Renovering skolestien i Arentsminde kr. 40.000
Digitalisering Øster Han Herreds Egnssamling kr. 22.000
Samlingssted i Moseby kr. 55.000
   
Bordebænkesæt ved Gjøl Ro og Kajakklub kr. 5.000
Skab til redningsveste  kr. 7.500
Fjerritslev Bykors 50 års jubilæumskoncert  kr. 15.000
Muldtoilet på Gøttrup Legeplads  kr. 15.000
Åndehullet i Biersted  kr. 30.000
Renovering af VesterhavsRocks lagerbygning og kontor  kr. 85.000
Kunstprojekt "Tabita" på Gjøl Havn kr. 50.000
   
Landdistriktsanlægspuljen  
Renovering af Bryggergården kr. 500.000
Glarborgen kr. 491.681
Skaterbane i Tranum kr. 360.000
   
2020  
Vendsyssel Festival 2020 kr. 10.000
Brændeskur ved ny udstillingshal kr. 20.000
Bæredygtig landsbyhave til Vester Thorup Højskole kr. 95.000
Forskønnelse/bæredygtighed (delprojekt 1) kr. 40.000
Klatreredskab til aktivitetspladsen i Gl. Brovst kr. 40.000
Sommerunderholdning på Gjøl Havn kr. 10.000
Overdække til speakere ved Pandrup Hestevæddeløb kr. 25.000
Underskudsgaranti Pandrup Hestevæddeløb 2020 kr. 40.000
   
Underskudsgaranti - TIF98 – 75 års jubilæum kr. 50.000
EDB-udstyr mm. kr. 10.000
Nyt hegn til Nørhalne Rideklub kr. 20.000
Pop-up telt til veteranklub kr. 10.000
Kirkestien i Ingstrup kr. 20.000
Most- Festival kr. 10.000
Elevator samt omklædnings- og badefaciliteter  kr. 100.000
Nyt tag til Øland Golfklub kr. 70.000
Gjøl - et af de ’10 hemmelige steder’ kr. 40.000
Musik i Han Herred kr. 15.000
   
Sikker bane 2020 kr. 85.000
Renovering af loft i aktivitetssal  kr. 40.000
Kulturkaravanen Visioner fra Vandkanten  kr. 44.000
Infofolder til Vildmoseporten  kr. 8.000
Folder om Egnssamlingen kr. 10.000
Udskiftning af IT udstyr kr. 15.000
Motionssti i Biersted kr. 60.000
Underskudsgaranti Pandrup Hestevæddeløb 2021 kr. 40.000
   
Landdistriktsanlægspuljen  
Birkelse Multibane kr. 125.000
   
2021  
Nye bord/bænkesæt i Pandrup kr. 25.000
Traktor til banepleje kr. 50.000
Genetablering Jes Diges Sø kr. 20.000
Urban Art på skolen ved fjorden kr. 40.000
Biersted Motorikbane kr. 25.000
Nyt og mere liv på pladsen på Ny Skovsgaard kr. 40.000
Aktivitetssti ved Nols Sø i Saltum kr. 30.000
Projekt Markedspladsen kr. 10.000
Kunst i Kirken 2021 kr. 8.000
Tabita på Gjøl Havn kr. 50.000
Depotbygninger ved FDF kredshus Pandrup kr. 75.000
Etablering af toiletforhold samt udekøkken  kr. 75.000
Kids Town / Aabybro Miniby kr. 60.000
Svævebane Vester Hjermitslev kr. 35.000
Dræning hos KFUM spejderne Aabybro kr. 40.000
Musik i Han Herred kr. 15.000
Dækning af udgifter til eftersyn af trappelift kr. 5.585
Fugleklatten kr. 15.000
Projekt svævebane  kr. 30.000
Shelterpladsen kr. 15.000
Nyt tag Bjælkebo kr. 150.000
   
Lys i Pandrup Anlæg igen kr. 80.000
Skabe og plakatvogn kr. 25.000
Asfaltering/nyt slidlag på eksisterende løbebane kr. 10.625
Shelterpladsen kr. 8.000
Sommerunderholdning på Gjøl Havn kr. 10.000
Kunst på Øland kr. 6.500
Overdækket terrasse til Arentsminde Kulturcenter kr. 30.700
   
   
Landdistriktsanlægspuljen  
Trekroner Fjordhus kr. 800.000
Glarborgen kr. 84.000
Nyt baneanlæg på Vesterstrand Ridecenter kr. 200.000

Lars Haagensen

Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen
Tlf. direkte: 72 57 74 54
Mobil: 41 91 25 54

lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski

Jammerbugt Kommune

Andrea Kuzevski
Mobil: 41 91 28 97

akv@jammerbugt.dk 

Landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune

Lars Haagensen - Tlf. 72 57 74 54 - Mobil 41 91 24 54 - lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski - Mobil 41 91 28 97 - akv@jammerbugt.dk